Hjem

Om CCN

Medlemskap (gratis)

CadMag

Treff

Bilder

Cadillac Lasalle Club

Lenker

Vedtekter


§1. Navn – Tilknytning – Sted – Forenings år.
1.1 Foreningens navn er Cadillac Club of Norway.
1.2 Cadillac Club of Norway , heretter kalt CCN, er ordinært en forening for personer fra 18 år og oppover. Personer under 18 år kan tegne medlemskap, men har ikke stemmerett.
1.3 CCN er tilknyttet Cadillac La Salle Club i USA, gjennom hvert medlems frivillige medlemskap i Cadillac La Salle Club.
1.4 Foreningsåret og regnskapsåret er fra 01.01. til 31.12.Vi gjør oppmerksom på at det er vedtektene her på hjemmesiden som til en hver tid er de gjeldene vedtekter. Sist oppdatert 31. mai 2010.

Vedtekter

§2 Formål
§3 Medlemskap
§4 Kontingent
§5 Styret
§6 Årsmøtet
§7 Vedtektsendringer
§8 Eksklusjoner
§9 Oppløsning

......
E-mail . .