Hjem

Om CCN

Medlemskap (gratis)

CadMag

Treff

Bilder

Cadillac Lasalle Club

Lenker

Vedtekter


§7. Vedtektsendringer.
7.1 Forslag om endringer i disse vedtekter må innsendes skriftlig til styret som kan gjennomføre de.
7.2 En vedtatt vedtektsendring medfører at andre paragrafer i vedtektene om nødvendig må justeres i overensstemmelse med endringer uten ytterligere behandling.Vi gjør oppmerksom på at det er vedtektene her på hjemmesiden som til en hver tid er de gjeldene vedtekter. Sist oppdatert 31. mai 2010.

Vedtekter

§1 Navn - Tilknytning - Sted - Foreningsår
§2 Formål
§3 Medlemskap
§4 Kontingent
§5 Styret
§6 Årsmøtet
§8 Eksklusjoner
§9 Oppløsning

......
E-mail . .