Hjem

Om CCN

Medlemskap (gratis)

CadMag

Treff

Bilder

Cadillac Lasalle Club

Lenker

Vedtekter


§4. Kontingent.
4.1 Medlemskontingenten fastsettes av styret.
4.2 Kontingenten er gratis.Vi gjør oppmerksom på at det er vedtektene her på hjemmesiden som til en hver tid er de gjeldene vedtekter. Sist oppdatert 31. mai 2010.

Vedtekter

§1 Navn - Tilknytning - Sted - Foreningsår
§2 Formål
§3 Medlemskap
§5 Styret
§6 Årsmøtet
§7 Vedtektsendringer
§8 Eksklusjoner
§9 Oppløsning

......
E-mail . .