Hjem

Om CCN

Medlemskap (gratis)

CadMag

Treff

Bilder

Cadillac Lasalle Club

Lenker

Vedtekter


§9. Oppløsning.
9.1 Vedtak om oppløsing av klubben kan foretas av styret.
9.2 Ved eventuell oppløsning fatter styret vedtak om disponering av klubbens midler.
9.3 Ved vedtak om oppløsning skal alle våre samarbeids partnere omgående underrettes.
Vi gjør oppmerksom på at det er vedtektene her på hjemmesiden som til en hver tid er de gjeldene vedtekter. Sist oppdatert 31. mai 2010.

Vedtekter

§1 Navn - Tilknytning - Sted - Foreningsår
§2 Formål
§3 Medlemskap
§4 Kontingent
§5 Styret
§6 Årsmøtet
§7 Vedtektsendringer
§8 Eksklusjoner

......
E-mail . .