Hjem

Om CCN

Medlemskap (gratis)

CadMag

Treff

Bilder

Cadillac Lasalle Club

Lenker

Vedtekter


§2. Formål.
2.1 CCN’s formål er å fremme bilmerket Cadillac. Samt å bidra til at Cadillac skal bli synlig på utstilling, samlinger, treff og representasjoner for firmaer, slik at bare Cadillac kan fremstå som USAs ledende bilmerke. Klubben ønsker å bidra til at så mange Cadillacer som mulig blir bevart for ettertiden. Vi ønsker å skape en positiv fremgang for Cadillac i Norge, og gi mennesker det fellesskap som er nødvendig for eiere av bilmerket Cadillac.
2.2 Dette søkes løst gjennom aktivt foreningsarbeid og ved deltagelse på samlinger under merket Cadillac, samt klubbmøter, seminarer og prosjekter som er til glede og gavn for foreningens medlemmer.
2.3 Foreningen skal ikke stå tilsluttet noe politisk parti eller noe partipolitiske organisasjoner. Foreningen skal ikke drive religiøs virksomhet. Foreningen kan gi uttalelser og ta standpunkt i saker hvor det foreligger politisk engasjement, men skal ikke kunne binde enkeltmedlemmer i slike saker.Vi gjør oppmerksom på at det er vedtektene her på hjemmesiden som til en hver tid er de gjeldene vedtekter. Sist oppdatert 31. mai 2010.

Vedtekter

§1 Navn - Tilknytning - Sted - Foreningsår
§3 Medlemskap
§4 Kontingent
§5 Styret
§6 Årsmøtet
§7 Vedtektsendringer
§8 Eksklusjoner
§9 Oppløsning

......
E-mail . .