Hjem

Om CCN

Medlemskap (gratis)

CadMag

Treff

Bilder

Cadillac Lasalle Club

Lenker

Vedtekter


§8. Eksklusjoner.
8.1 Etter vedtak av styret, kan medlemmer ekskluderes. Medlemmer som er foreslått ekskludert skal få anledning til å uttale seg for styret på et styremøte
8.2 Om et medlems opptreden har vært til skade for klubbens, eller andre saklige hensyn tilsier det, kan et medlem ekskluderes av styret dersom minst 3 av styrets medlemmer stemmer for.Vi gjør oppmerksom på at det er vedtektene her på hjemmesiden som til en hver tid er de gjeldene vedtekter. Sist oppdatert 31. mai 2010.

Vedtekter

§1 Navn - Tilknytning - Sted - Foreningsår
§2 Formål
§3 Medlemskap
§4 Kontingent
§5 Styret
§6 Årsmøtet
§7 Vedtektsendringer
§9 Oppløsning

......
E-mail . .