Hjem

Om CCN

Medlemskap (gratis)

CadMag

Treff

Bilder

Cadillac Lasalle Club

Lenker

Vedtekter


§3. Medlemskap.
3.1 Som medlem kan opptas de som oppfyller betingelsene i § 1.2, eller som er i nær familie med medlem som oppfyller § 1.2. Nye medlemmer skal godkjennes av styret.
3.2 Det kommende medlem bør være eier av, eller genuint interessert i Cadillac. Vi ønsker å knytte oss til næringsliv evt. organisasjoner som har tilknytning til bilmerket Cadillac.
3.3 Utmelding skal sendes skriftlig til styret av medlemmet selv.Vi gjør oppmerksom på at det er vedtektene her på hjemmesiden som til en hver tid er de gjeldene vedtekter. Sist oppdatert 31. mai 2010.

Vedtekter

§1 Navn - Tilknytning - Sted - Foreningsår
§2 Formål
§4 Kontingent
§5 Styret
§6 Årsmøtet
§7 Vedtektsendringer
§8 Eksklusjoner
§9 Oppløsning

......
E-mail . .